This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Bài tập ôn tập dạng bài phát hiện lỗi sai

Being (A) sure to complete (B) the evaluation form before (C) you leave (D) the seminar. Trong mỗi câu dưới đây có một lỗi sai,

Dạng bài tập về chọn đáp án đúng

The Executive Council of the Fashion Buyer’s Congress is ….. of fifteen muembers from various branches of the fashion industry. Các bạn cùng luyện tập

Kiến thức ngữ pháp qua dạng bài viết lại câu

The journalist wanted to know how many survivors were there. Là một trong những dạng bài luyện tập quen thuộc, viết lại câu không đổi

Bài tập kiến thức về câu so sánh

14. … harder you study, … your result will be. Cùng ôn lại kiến thức về các loại so sánh qua 15 câu trắc nghiệm

Học ngay những từ vựng chủ đề: Các loại thủy sinh vật

Sea urchin – /ˈsiː ˌɝː.tʃɪn/: nhím biển Chúng ta cùng làm quen với các từ vựng về các loài thủy sinh vật quen thuộc nhé!

Từ vựng cần biết với chủ đề: Chính trị

Prime minister (n) – /ˌpraɪm ˈmɪn.ɪ.stɚ/: thủ tướng Chính trị là một chủ đề rất quen thuộc, hãy cùng tập hợp những từ vựng thông

Một số tính từ đồng nghĩa với ‘Boring’

Repetitive – /rɪˈpet̬.ə.t̬ɪv/: nhàm chán (thường diễn tả việc gì đó lặp đi lặp lại) Trong tiếng Anh, để diễn đạt sự buồn chán không

Một số từ vựng chủ đề: Các kiểu tóc

Tớ không thích kiểu tóc dựng trên đỉnh đầu và hai bên cạo trọc, nó trông như yêu quái ấy. Học từ vựng theo chủ

Từ vựng thường gặp với chủ đề: Vẻ đẹp người phụ nữ

Mẹ tôi là một phụ nữ đức hạnh, bà rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân hậu. Nhắc tới vẻ đẹp của người phụ nữ

Cùng học những từ vựng chủ đề: Xin việc

Sáng tạo là một kỹ năng rất cần thiết nhưng đạo đức nghề nghiệp quan trọng hơn nhiều. Khi viết CV hoặc phỏng vấn xin

Một số từ vựng chủ đề: Nhân quyền

Nhân quyền là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước đoạt bởi bất kỳ ai và bất kỳ chính phủ nào.

Từ vựng phổ biến theo chủ đề: Sự đắt rẻ

Mua cái điện thoại giá đó là hợp lý đó. Để chỉ sự đắt rẻ cũng có nhiều từ ngữ với các mức độ khác


Tiếng Ảnh Chuẩn – Học Tiếng Anh – Bí Quyết Học Tiếng Anh – Học Tiếng Anh Nhanh