Học Qua Danh Ngôn

Những câu danh ngôn tiếng anh hay về sự thành công

Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu. Tôi chưa

Những câu danh ngôn tiếng anh hay về bản thân

Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình. Có một

Những câu danh ngôn tiếng anh hay về chủ đề tiền bạc

Chính là một dạng màu mè học đòi về tinh thần khiến người ta nghĩ rằng mình có thể thiếu tiền mà hạnh phúc. Với

Những câu danh ngôn tiếng anh hay về lòng tốt

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ

Những câu danh ngôn tiếng anh hay về chủ đề kinh doanh

Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ. Anything that won’t

Những câu danh ngôn tiếng anh hay về lòng nhiệt huyết

Không có lòng nhiệt huyết, con người chỉ là sức lực và khả năng âm ỉ, như viên đá lửa đợi được đánh vào sắt