Từ Đồng Nghĩa

Cách để phân biệt Do và Make

Make a distinction: tạo sự khác biệt/sự tương phản Trong tiếng Anh, do và make thường dễ bị sử dụng nhầm lẫn với nhau. Ở

Mẹo giúp phân biệt Come và Go

Ginny wants to ______ to Hawaii on her vacation. Xét về nghĩa di chuyển, come và go có sự khác biệt trong cách sử dụng.

Làm sao phân biệt Alone và Lonely?

The house feels ____ now that all the children have left home. Alone và lonely là hai từ quen thuộc mà chúng ta vẫn thường

Phân biệt Believe và Trust như thế nào?

Nghĩa 2: Trust something: tin tưởng rằng cái gì đó là đúng hoặc chính xác hoặc rằng bạn có thể tin cậy vào điều đó.

Phương pháp phân biệt Injure, Damage và Harm

Uy tín của chính phủ đã bị tổn hại sau một chuỗi các scandal. Ba từ Injure, Damage và Harm đều có nghĩa là làm

Cách để phân biệt So, too và very

What she said is too difficult for me to understand. Chúng ta đều đã quá quen thuộc với các từ so, too và very, nhưng

Phân biệt Accept và Agree như thế nào?

Agree on = dàn xếp, đạt được thỏa thuận. (Dùng agree on khi mọi người cùng nhau quyết định về 1 vấn đề nào đó).

Làm sao phân biệt Wake up và Get up?

I have to (wake up / get up) early tomorrow because it will be busy day Trong bài học này, chúng ta sẽ được học